Koja različita maziva se mogu mešati?

 Kod ulja , bitna je mogućnost mešanja baznih ulja . Kod masti, bitna je mogućnost mešanja i baznog ulja i uguščivača

+  mogu se mešati    – ne smeju se mešati    * 50:50 mešanje       +-delimično mešanje

 

Tabela mešanja baznih ulja:

Mineralno Polialfaolefin ( PAO) Ester Poliglikoli Silikonska PFPE
Mineralno + + +
Polialfaolefin ( PAO) + + +
Ester + + + +
Poliglikoli + +
Silikonska +
PFPE +

 

Tabela mešanja ugušćivača

Sapunski uguščivači Kompleksni sapunski uguščivač Nesapunski uguščivači
Al Ca Li Na Al complex Ba complex Ca complex Li complex Na complex Bentonit Poliurea Ptfe
Al + * + * + +- + + +- +
Ca * + + + + + + * + + + +
Li + + + + + + + +
Na * + + + + * * + + +
Al com + + + + + + +- + +- +
Ba

Com

+- + + + + + +- +- + + +
Ca com + + + * +- +- + + + +- + +
Li com + * + * + +- + + +- + +- +
Na com +- + + +- + + +- + + +
Bentonit + + +- + + + +
Poliurea + + + +- + + + +
Ptfe + + + + + + + + + + + +

Dodaj komentar