Molykote

Molykote

Harco d.o.o. Beograd je  uvoznik  i distributer  Molykote maziva u Srbiji.

Molykote maziva proizvodi američka multinacionalna kompanija Dow Corning, koja  u vlasništvu DowDuPont Inc.  najveća hemijska kompanija danas na svetu .

MOLYKOTE specijalna maziva su dizajnirana da rešavaju probleme otežanog podmazivanja, štede energiju smanjenjem trenja i habanja.

Uz MOLYKOTE brend korisnici imaju pristup stručnjacima za podmazivanje sa širokom stručnosti u primeni, usmernim na poboljšanje pouzdanosti Vaše opreme.

MOLYKOTE obezbeđuje usluge zasnovane na iskustvima dobre prakse.