…trenje, habanje i korozija utiču na godišnje umanjenje ukupnog društvenog bruto proizvoda (GNP) za 4,5 %. Za Saveznu Republiku Nemačku to znači godišnji gubitak od 35 milijardi eura ( uglavnom u energiji ). “

 

*Iz jednog od izveštaja nemačkog Ministarstva za nauku i tehnologiju

Rešenjima u ovoj oblasti se bavi tribo inženjering i inženjering maziva, u potrazi uvek za boljim i novijim načinima smanjenja gubitaka nastalih trenjem, habanjem i korozijom.

Generalna ušteda je moguća , ukoliko se tribološko znanje primenjuje konstantno kroz sve industrije :

 • smanjenje potrošnje energije kroz smanjenje trenja
 • smanjenje troškova maziva
 • smanjenje troškova održavanja i zamene
 • manji gubici zbog zastoja
 • ušteda kroz veću efikasnost i produženje vremena rada mašine

Primer troškova industrijskih kompresora

Troškovi ulja čine najviše 1 % u ukupnoj strukturi troškova kompresora. Izborom pravog ulja visokog učinka mogu se napraviti značajne uštede u ostalim vrstama troškova. 

Kako je to moguće ?

Visokokvalitetnim sintetičkim uljem obezbeđuje se:

 • Bolje podmazivanje , čime se smanjuju troškovi rezervnih delova
 • Produžava se servisni interval , čime se obezbeđuje ušteda u troškovima servisiranja i troškovima rada
 • Smanjuje se potrošnja energije, koja je najveća troškovna stavka

Npr. kompresor od 125 KW , koji radi 6.500 radnih sati godišnje, potroši u tom periodu 812.500 KW . Ukoliko se smanjenjem trenja smanjuje i potrošnja energije za 3 % to predstavlja uštedu od 24.375 KW godišnje za  proizvodni pogon.    

Troskovi industrijskih kompresora

Primer otkazivanja ležajeva

Pravilnim izborom masti i kao i optimalne količine masti obezbeđuje se pravilan rad ležajeva.

Visokokvalitetnim mastima može se uticati na produženje životnog veka ležaja.

Statistika uzroka otkazivanja lezajeva

Ušteda u troškovima reduktorskih ulja

Koeficijent habanja
Temperatura u uljnom karteru

Sintetička ulja obezbeđuju :

 • Duži interval promene – ušteda u količini ulja u dužem periodu, ušteda u troškovima zbrinjavanja korišćenog ulja, ušteda u troškovima promene ulja i troškovima  zastoja.
 • Bolje podmazivanje – manji koeficijent habanja.
 • Uštedu u energiji – veći stepen efektivnosti.