• +381 11 2642 045
  • Nemanjina 4/II sprat, Beograd, Srbija
  • office@harco.rs

Saveti i pomoć

Koja različita maziva se mogu mešati?

 Kod ulja , bitna je mogućnost mešanja baznih ulja . Kod masti, bitna je mogućnost mešanja i baznog ulja i uguščivača +  mogu se mešati    – ne smeju se mešati    * 50:50 mešanje       +-delimično mešanje   Tabela mešanja baznih ulja: Mineralno Polialfaolefin ( PAO) Ester Poliglikoli Silikonska PFPE Mineralno + + + – – – Polialfaolefin ( PAO) + + + – – – Ester + + + + – – Poliglikoli – – + + – – Silikonska – – – – +…

Šta znače tehničke karakteristike ulja ?

VISKOZITET ULJA  ( Oil Viscosity )  – je otpor ulja ka kretanju.  Sa većim viskozitetom ulje je manje tečno . Kod kinematičkog viskoziteta ( Kinematic Viscosity) jedinica je  mm2/s ili cst (1 mm2/s = 1 cst) . Obično se utvrđuje pri tempreraturi ulja od 40 c Kod dinamičkog viskoziteta ( Dynamic Viscosity ) jedinica je mPa/ s ili cP (1 mPas = 1 cP).   INDEKS VISKOZNOSTI  ( Viscosity Index) – pokazuje promenu viskoziteta sa promenom temperature.  Ulja sa indeksom viskoznosti vecim od 100  sporije menjaju viskozitet sa promenom temperature .…