Perma sistemi za podmazivanje u jednoj tački

Sistem CLASSIC

Robustan, jednostavan, pouzdan – svetski najprovereniji lubrikator. Jednokratna upotreba. Uz kertridž (dispenzer) sa mazivom poručuje se i odgovarajući aktivirajući vijak.

Žuti ( istisne količinu maziva iz dispenzera za 1 mesec), zeleni ( za 3 meseca), crveni ( za 6 meseci), sivi ( za 12 meseci ), pri ambijentalnoj temperaturi od + 20 C. Ukoliko niste sigurni koji aktivirajuči vijak je Vama potreban, pogledajte koliko je maziva potrebno ili kontaktirajte nas.

Perma Classic - zuti, zeleni, crveni, sivi

Kako ovaj sistem radi?

Stezanjem aktivirajućeg vijka, gas generator se pomeša sa elektrolitom startujući hemijsku reakciju koja podiže pritisak (do 4 bara/58 psi) gurajući klip cilindra napred. Mazivo se kontinualno istiskuje u maznu tačku.

Kada je ketridž prazan, klip utiče na indikator pražnjenja koji pokazuje da je mazivo ispražnjeno. Period pražnjenja je 1, 3, 6, ili 12 meseci i onda je potrebno promeniti kertidž sa novim aktivirajućim vijkom.

Osobine proizvoda:

 • Podmazivanje u jednoj tački
 • Metalno kućiste
 • Fleksibilna plastična glava
 • Plastični indikator pražnjenja
 • Automatizovano, pouzdano,bez održavanja
 • Rad u svakoj situaciji, čak i pod vodom
 • Temperatura ambijenta 0 do +40 °C/ +32 do +104 °F

Sistem FUTURA

Osnovna razlika u odnosu na sistem Classic je u plastičnom kučištu, čime se postiže veća transparentnost količine maziva u kertridžu.

Pogodan je za zone proizvodnje hrane kao i pogone gde je prisutna korozija.

Perma Futura

Sistem FROST

Princip rada Perma FROST je identican kao drugi elektrohemijski sistemi podmazivanja, CLASSIC i FUTURA.

Uz dodatak, on ima specijalne osobine koje ga čine pogodnim za korišćenje u sredinama sa niskim temperaturama. Podmazivanje mašina, kotrljajućih ležajeva, lanaca ili zupčanika koji se koriste u ekstremno niskim temperaturama može biti problem. Perma FROST je specijalno dizajnirana za korišćenje u temperaturnom području od -25 °C to +10 °C / -13 °F to +50 °F.

Perma FROST može dozirati mast ili ulje do 26 nedelja, zavisno od temperature i koristi se plavi aktivirajući vijak.

Perma Frost

Sistem STAR VARIO

Perma STAR VARIO je na raspolaganju u tri veličine: zapremina kertridža od 60 cm3, 120cm3 i 250cm3. To je pouzdan lubrikator za različite zahtevane zapremine i periode pražnjenja.

Kako ovaj sistem radi?

Sastoji se iz kertridža sa mazivom i mehaničke pogonske jedinica koja ima baterijsko napajanje. Na pogonskoj jedinici mogu se podesi četiri različita perioda pražnjenja (1, 3, 6 ili 12 meseci), tačno dozirati mazivo po zahtevu opreme, i lako podesiti i korigovati parametre za podmazivanje. Status lubrikatora se konstantno pokazuje sa LED svetlećim signalima.

Kod ovog sistema kertridž sa mazivom se koristi jednokratno do pražnjenja, a STAR mehanička pogonska jedinica ima veoma dug rok trajanja. Tako da se pogonska jedinica kupuje samo prilikom prve instalacije. Osnovna prednost u odnosu na sisteme Classic, Futura i Frost je u tome što se u slučaju dužeg (višenedeljnog) zastoja u proizvodnji sistem može isključiti i zaustaviti dotok maziva. Nakon pokretanja proizvodnje sistem se može ponovo aktivirati. Ujedno može se i tokom rada reprogamirati period doziranja, odnosno skratiti ili produžiti period pražnjenja kertridža.

Osobine proizvoda:

 • Potpuno automatsko, nezavisno od temperature i precizno
 • Providno plastično kućište
 • Elektromehanički pogon (baterijska funkcija)
 • Obnovljiva jedinica i neškodljiva za životnu sredinu
 • 3 različite zapremine ketridža (LC-jedinica 60cc, 120cc, 250cc)
 • 4 razlicita perioda (1, 3, 6, 12 meseci) moguća
 • Pritisak postignut do max 5 bar/75 psi
 • Temperatura okoline od -10 to +50 °C/+14 to +122 °F
 • Zaštićen od prašine i prskanja vode (kao IP54), nije korozivan
 • Verzija od aluminujuma “teški uslovi” dostupna po zahtevu (za rad pod ektremnim uslovima, npr. privremeno visoka temperatura)
Sistem STAR VARIO

Ukoliko niste sigurni na koji period pražnjenja da podesite pogonsku jedinicu, vidite koliko je maziva potrebno. Takođe možete da pogledate vrste maziva u automatskim kertridžima ili u svako trenutku da nas kontakirate.

Sistem STAR CONTROL TIME / STAR CONTROL IMPULSE

Glavna razlika izmedju baterijski-aktiviranog STAR VARIO i STAR CONTROL je – da je Perma STAR CONTROL direktno povezan sa kontrolerom mašine. Elektronapajanje (direktan napon) i kontrolni dolazi od mašine. Sistem podmazivanja radi samo kada se el.energija obezbedi od mašine. 

Perma STAR CONTROL može takodje da radi i u impulsnom modu: u trenutku kada je napon ostvaren, Perma STAR CONTROL dozira podešenu količinu odjednom. Pre nego što ponovo dozira, napon mora biti prekinut najmanje 5 sekundi i onda se ponovo aktivira.

Sistem STAR CONTROL TIME

Sistem NOVA

Prvi temperaturno nezavisni sistem na elektrohemijski pogon.

Primena kod varijabilne ambijentalne temperature od -20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F). Period pražnjenja je od 1 do 12 meseci i može se jednostavno programirati na displeju na NOVA kontrolnoj jedinici.

Ugradjeni senzor meri periodično ambijentalnu temperaturu i kontrolna jedinica rekalkulise potrebnu količinu gasa koji potiskuje mazivo iz kertridža. Ovime se obezbeđuje kontrolisano i kontinuirano pražnjenje.

Sistem NOVA

Perma NOVA sistem se sastoji iz kertridža sa mazivom od 130 cm3( koji sadrži integrisanu gasnu aktivacionu ćeliju i integrisanu bateriju ) i kontrolne jedinice sa dispejom koja se ima veoma dug vek trajanja te se poručuje samo pri prvoj ugradnji.

Kertridž sa mazivom se koristi jednokratno do pražnjenja. Kao i kod sistema STAR VARIO uredjaj se u slučaju dužeg prekida proizvodnje sistem može isključiti i zaustaviti dotok maziva.

Nakon pokretanja proizvodnje, sistem se može ponovo aktivirati. Ujedno, može se i tokom rada reprogramirati period doziranja, odnosno smanjiti ili produžiti period pražnjenja kertridža.

Osobine proizvoda:

 • Plastično kučište sa integrisanom baterijom i mazivom
 • LCD dispej na kontrolnoj jedinici sa kontrolnim dugmetom
 • Temperaturno nezavistan rad
 • Ambijentalna temperatura primene : -20 °C to +60 °C
 • Višekratno korišćenje kontrolne jedinice
 • Period pražnjenja 1-12 meseci
 • Mogućnost promene perioda pražnjenja nakon postavljanja sistema

Ukoliko niste sigurni na koji period pražnjenja da podesite pogonsku jedinicu, kliknite na koliko je maziva potrebno ili kontaktirajte nas.

Pogledajte vrste maziva u automatskim kertridžima ili oko izbora kontakirajte nas.