Perma - Koliko je maziva potrebno

Na koliko meseci pražnjenja treba podesiti jedinicu?

Perma CLASSIC sa 120 cm3 kertridžem
Perma FUTURA sa 100 cm3 kertridžem
Aktivator /meseci na 20 c sa SF01 1 3 6 12
Maziva / dnevno ( cm3) 4.0 1.3 0.7 0.3
Maziva/ nedeljno ( cm3) 28.0 9.3 4.7 2.3
Upumpavanja ručnom mazalicom / dnevno 2 – 3 1 0.5
Upumpavanja ručnom mazalicom / nedeljno 16 – 20 5 – 7 3.4 1 – 2
Perma NOVA sa 130 cm3 kertridžem
Podešavanje meseci >>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9.. ..12
Maziva / dnevno ( cm3) 4.3 2.2 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
Maziva /100 sati rada(cm3) 18.1 9.0 6.1 4.5 3.6 3.0 2.6 2.3 2.0 1.6
Maziva / nedeljno ( cm3) 30.3 15.2 10.1 7.6 6.1 5.1 4.3 3.8 3.4 2.7
Upumpavanja ručnom mazalicom /dnevno 3 1 – 2 1 < 1 < 1 0.5
Upumpavanja ručnom mazalicom/100 h 11 – 13 5 – 7 4 3 2 – 3 2 < 2 1.5 < 1.5 1
Upumpavanja ručnom mazalicom/ nedeljno 18 – 22 9 – 11 6 – 7 5 4 3 – 4 3 2 – 3 2 1 – 2
Perma STAR LC M 120 sa 120 cm3 kertridžem
Podešavanje / meseci >>> 1 3 6 12
Maziva / dnevno ( cm3) 4.0 1.3 0.7 0.3
Maziva /100 radnih sati ( cm3) 16.7 5.5 2.8 1.4
Maziva / nedeljno ( cm3) 28.0 9.3 4.7 2.3
Upumpavanja ručnom mazalicom / dnevno 2 – 3 1 0.5
Upumpavanja ručnom mazalicom/100 h 10 – 12 3 – 4 2 1
Upumpavanja ručnom mazalicom / nedeljno 17 – 20 5 – 7 3 – 4 1 – 2
Perma STAR LC L250 sa 250 cm3 kertridžem
Podešavanje / meseci >>> 1 3 6 12
Maziva / dnevno ( cm3) 8.3 2.8 1.4 0.7
Maziva /100 radnih sati ( cm3) 34.7 11.6 5.8 2.9
Maziva / nedeljno ( cm3) 58.3 19.4 9.7 4.9
Upumpavanja ručnom mazalicom / dnevno 5 – 6 2 1 0.5
Upumpavanja ručnom mazalicom/100 h 22 – 24 7 – 9 3 – 5 1 – 2
Upumpavanja ručnom mazalicom / nedeljno 36 – 40 12 – 14 6 – 7 3 – 4

Jedno upumpavanje ručnom mazalicom odgovara približno 1,5 cm3 =1,2 g maziva